สายการผลิต

Xiangkang Electronic Co., Ltd. สายการผลิตของโรงงาน 0

 

สายการผลิต:

50+ คน
เป็นเจ้าของเวิร์กช็อปผลิตภัณฑ์อย่างเป็นระบบ

 

Xiangkang Electronic Co., Ltd. สายการผลิตของโรงงาน 1

 

 

บริการ:

30+ คนให้การสนับสนุนก่อนการขาย หลังการขาย และการใช้งานอย่างมืออาชีพ

 

Xiangkang Electronic Co., Ltd. สายการผลิตของโรงงาน 2

OEM/ODM

OEM/ODM:

 

มีทั้ง OEM และ ODM

ต่อไปนี้คือผู้ประสานงานทั่วไปบางส่วนสำหรับการอ้างอิง:

Xiangkang Electronic Co., Ltd. สายการผลิตของโรงงาน 0

 

วิจัยและพัฒนา

วิจัยและพัฒนา:

30+ คนการออกแบบและพัฒนาแพลตฟอร์มฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์

 

Xiangkang Electronic Co., Ltd. สายการผลิตของโรงงาน 0